Na prawo rodzinne składają się takie tematy, jak:

 • alimenty
 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
 • władza rodzicielska (pozbawienie władzy, ograniczenie władzy)
 • przysposobienie
 • zgoda na paszport
 • zgoda na wyjazd dziecka na stałe za granicę
 • zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • opieka i kuratela
 • ubezwłasnowolnienie

Pierwszą sprawą, która determinuje pozostałe – jest rozwód małżonków. To od tego wywodzą się pozostałe sprawy.