Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, uregulowanie w prawie statusu portalu e-budownictwo, zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób z uprawnieniami budowlanymi i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Takie rozwiązania zakłada projekt nowelizacji prawa budowlanego autorstwa resortu rozwoju.
Source: Gazeta prawna