Orzekanie przepadku pojazdu wobec pijanych kierowców jest wątpliwe z punktu widzenia proporcjonalności i równości wobec prawa. Poza tym już dziś w kodeksie karnym są sankcje finansowe, które można zastosować wobec takich osób.
Source: Gazeta prawna