PORADY PRAWNE (KRAKÓW I OKOLICE)

Kancelaria zasady współpracy uzależnia od potrzeb Klienta.

Konsultacje i porady prawne świadczone są na rzecz wszystkich Klientów w dogodnym miejscu, w biurze Kancelarii lub innym miejscu ustalonym z Klientem.

Naszym Klientom oferujemy przejrzyste zasady w zakresie wynagrodzenia za nasze usługi, dostosowane do potrzeb Klientów oraz rodzaju zlecenia.

Kancelaria świadczy usługi prawne według każdej, odpowiadającej Klientowi formy, choć standardowo dzieje się to zwykle w jednej z czterech postaci:

stała, aktywna obsługa prawna Klienta, w ramach której Kancelaria zajmuje się całokształtem dotyczących Klienta zagadnień prawnych,

  • zapewniona obsługa prawna Klienta, w ramach której Kancelaria pozostaje w stałej gotowości do zajęcia się każdą sprawą Klienta, działając jednak tylko na Jego wyraźne zlecenie,
  • zajęcie się określoną sprawą Klienta, mające doprowadzić do osiągnięcia satysfakcjonującego Klienta wyniku,
  • prowadzenie dla Klienta procesu cywilnego, postępowania administracyjnego lub  jakiegokolwiek innego postępowania o sformalizowanym charakterze.

Szczegóły odnośnie form współpracy omawiane są na pierwszym spotkaniu z Klientem.

W razie potrzeby zapewniamy udział specjalistów z dziedzin związanych z przedmiotem sprawy m.in.: tłumacza przysięgłego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, rzeczoznawcy majątkowego, notariusza.

Zapraszamy do współpracy!